VIZE KLUBU

VIZE KLUBU
  1. Sportovní klub s rostoucím počtem aktivních sportovců v mládežnických kategoriích.

  2. Finančně stabilní sportovní klub s dostatečnou likvidní rezervou na úrovni jednoletých fixních nákladů.

  3. Florbalový klub s kvalitním zázemím pro svou tréninkovou a zápasovou činnost.

  4. Klub disponující kvalitními a stálými trenéry mládežnických kategorií s profesionální organizační podporou.

  5. Florbalový klub poskytující možnost rozvoje pro všechny hráče od útlého věku v oblasti sportovní, osobnostní i nutriční a to na “hobby” i elitní úrovni.